Nhận diện chữ viết tay, chữ in sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo

Live Demo CMND

Preview:
Result:
              

Mặt: Mặt trước

Họ tên: NGUYỄN VĂN A

Số CMT: 0123456789

Ngày sinh: 01/02/1990

Địa chỉ: ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Giới tính: N/A